Wśród wielu metod stosowanych do odprowadzania ścieków, w sytuacji kiedy nie można skorzystać ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej, wciąż najchętniej wybieramy szamba betonowe. Te zbiorniki bezodpływowe gwarantują wymaganą szczelność i brak wycieków, pod warunkiem jednak, że są prawidłowo zamontowane i eksploatowane.

Budując samodzielnie lub montując prefabrykowane, gotowe szambo trzeba przestrzegać kilku ściśle określonych zasad. Najważniejsza jest właściwa lokalizacja na działce i zachowanie odpowiednich odległości zarówno od jej granic, jak i od budynku oraz znajdującego się na posesji ujęcia wody pitnej. Już na etapie projektowania domu warto uwzględnić to na planie zagospodarowania terenu, co zwalnia z konieczności uzyskania zezwolenia na budowę i użytkowanie tego typu zbiornika. Kiedy zachowamy właściwe odległości i wkopiemy go na przepisową głębokość, to musimy także zadbać o fachowe wykonanie niezbędnych podłączeń do rur kanalizacyjnych. Warto poprowadzić je poniżej granicy zamarzania gruntu i dokładnie uszczelnić wszystkie połączenia, a to zadanie lepiej zlecić wyspecjalizowanej w tym firmie. Nie tylko zastosuje ona materiały najwyższej jakości, które przetrwają bezawaryjnie wiele lat, ale udzieli też gwarancji na wszystkie przeprowadzone prace. Może zająć się również wywożeniem nieczystości, a każde szambo betonowe powinno być regularnie opróżniane co 3-4 tygodnie, w zależności od jego pojemności, co musi się odbywać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, z wykorzystaniem samochodu asenizacyjnego. Samodzielne wypompowywanie szamba jest nie tylko niebezpieczne, ale grożą za to również wysokie kary finansowe.